Jakost a kvalita

  • Vyhodnocujeme kvalitu služeb s cílem plně uspokojit naše zákazníky
  • Vyhodnocujeme náklady spojené s poskytováním služeb a komunikujeme s partnery s cílem minimalizace ztrát a optimalizace výsledků hospodaření
  • Motivujeme a vzděláváme naše zaměstnance a zjišťujeme potřeby nutné k plnění požadavků ovlivňující jakost.
  • Zlepšujeme systém jakosti, uvolňujeme potřebné zdroje ve vazbě na rozvoj poskytovaných služeb.
  • Vytváříme bezpečné pracovní prostředí.

Společnost ZEUS výtahová technika byla v roce 2009 certifikována dle standardů ISO 9001.

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás