Akademie věd České republiky,
Na Florenci 3, Praha 1

ROZSAH ZAKÁZKY
Nový lanový výtah typ TOV 630
Prosklená šachetní konstrukce

 

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás