DPS II. Nové nám., Uhříněves

ROZSAH ZAKÁZKY
Nový hydraulický výtah, typ HOV 630
Prosklená ocelová šachetní konstrukce

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás