Hotel ANKORA, Kateřinská 1686, Praha 2

ROZSAH ZAKÁZKY
2x  Nový lanový výtah,  typ TOV 1000
1 x Hydraulický výtah typ HOV 630
1 x Hydraulický autovýtah typ HAV 4100
1 x Auto plošina typ AP 3500

 

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás