Zdvihací plošiny

Dodáváme vertikální zdvihací plošiny k usnadnění manipulace s materiálem nebo zbožím. Ideální použití plošin je ve výrobních a logistických provozech. Plošina je zpravidla zapuštěna do podlahy. Hydraulický systém plošiny (hydraulický píst a čerpadlo) zajišťuje plynulou jízdu. Řídící rozvaděč je umístěn v blízkosti plošiny. Půdorysné rozměry, zdvih a nosnost plošiny přizpůsobíme konkrétním podmínkám provozu. Zdvihací plošiny lze doplnit dalšími konstrukcemi dle konkrétních provozních podmínek místa instalace (bezpečnostní zábrany, tlakové bezpečnostní rámy, ovládací sloupky atd.).

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás