Autovýtahy

Námi dodávané autovýtahy slouží k přepravě osobních automobilů mezi různými úrovněmi parkovišť v obytných a administrativních budovách, nákupních centrech, hotelech a veřejných parkovištích. Lze je však i použít ve výrobních a skladovacích budovách.

Největší výhodou našich autovýtahů jsou prostorové úspory docílené provozem bez nájezdových ramp. Prostory pak lze beze zbytku využít pro parkovací stání.

Autovýtahy mají z pravidla nosnost do 5 000 kg, ale lze dodat i výtahy s větší nosností. Nosnost výtahu a rozměry kabiny jsou variabilní a je možné je přizpůsobit požadavkům zákazníka. Vozidlo je dopravováno i s řidičem do podzemních i nadzemních podlaží parkoviště bez další obsluhy.

Pohon výtahu je zajišťován hydraulickým systémem skládajícím se z dvou hydraulických válců na bocích kabiny a hydraulického agregátu umístěného v samostatné strojovně v blízkosti šachty výtahu.

Kabina je vyrobena z odolného otěruvzdorného materiálu, podlaha je oproti běžným výtahům zesílena a přizpůsobena vjezdu osobních vozidel. Kabina přepraví automobily na parkovací plošinu podzemních i nadzemních garáží pomocí samoobslužného ovládacího systému, který je možné doplnit o další příslušenství usnadňující ovládání (bezpečnostní senzory v kabině a před výtahem, signalizační zařízení, automatické senzorové přivolávače, dálkové ovladače, čtečky karet nebo čipů atd.).

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás