Výtahové šachty v exteriéru

Šachta je zpravidla přistavěna přímo k fasádě budovy. V případě nutnosti je ale i možné šachetní konstrukci odsadit od budovy pomocí různých můstků a lávek.

Máte zájem o bližší informace?

Kontaktujte nás